Folkrättskretsen

Verksamheter inom kretsen

 

Folkrättskretsen arbetar brett inom folkrättsliga och sociala frågor. Nedan kan du läsa om våra huvudsakliga frivilliggrupper. Om du är intresserad av att läsa mer eller kontakta grupperna hittar du mer information i länkarna i anslutning till respektive verksamhet.

 


Folkrättsinformatörerna

Folkrättsinformatörerna informerar och utbildar om internationell humanitär rätt i väpnade konflikter (krigets lagar), Röda Korsets arbete i världen och människor på flykt.


 

RFL-gruppen

RFL-gruppen har till syfte att stödja flyktingar och andra som har förlorat kontakten med anhöriga utanför Sverige eller behöver stöd i återföreningsärenden.


Gruppen behandlar ärenden av varierande karaktär, inklusive stöd vid insamlande av information, juridiskt stöd, information och resestöd vid familjeåterförening, framtagande av intyg om fångenskap, stöd till frivilligt återvändande och i asylärenden.

 

 

Samhällsinformatörerna

Samhällsinformatörerna arbetar med att ge stöd till individer i att söka information om och förstå det svenska samhället, hjälpa till med myndighetskontakter och svara på frågor gällande intyg, samhällsinstitutioner etc.

Läs mer.

 

 

Förvarsgruppen

Förvarsgruppen besöker migranter som har tagits i förvar i väntan på utvisning. Gruppens frivilliga erbjuder medmänskligt stöd i form av samtal och aktiviteter och har även i uppdrag att bevaka de förvarstagnas rättigheter.

Läs mer.

 

 

Språkverkstan

Att lära sig svenska språket är en central del av integrationsprocessen. Språkverkstan erbjuder organiserad språkträning för nyanlända och migranter som vill utveckla sina språkkunskaper. Undervisningen är enkel och informell och lockar många deltagare. Språkverkstan har även blivit en mötesplats dit deltagarna kommer för att umgås och bilda nya nätverk. Språkträningen bygger i stor utsträckning på samtal, ofta baserat på olika teman.

Läs mer.

 

 

Häktesbesökarna

Besök på häkten och säkerställande
 av intagnas rättigheter är en central
 del i Röda Korsets verksamhet, såväl i Sverige som internationellt. Det är en grundstomme i internationell rätt att man som frihetsberövad ska behandlas humant. Häktesgruppen besöker intagna på flera häkten i Stockholmsområdet. Gruppen har en stor språkbredd bland de frivilliga och kan genomföra samtal med intagna på över 16 språk. Gruppen besöker även intagna som väntar på avvisning till utlandet och av säkerhetsskäl inte får hållas på förvar.

Läs mer.

 

Adapost

Adapost är rumänska och betyder 'härbärge'. Folkrättskretsen erbjuder vintern 2015-2016 tillfälliga övernattningar för romer och andra hemlösa EU-medborgare, med syfte att lindra nöd. Adapost genomförs i samarbete med Södermalmskretsen och flera församlingar i Stockholm.