Folkrättskretsen


STYRELSE


 

Vid kretsens stämma 28 februari 2018 valdes en ny styrelse för Folkrättskretsen.

 

2018 års styrelse består av:

 

Ordförande

Charlotte Sundåker

 

Vice ordförande 

Paloma Blanco, samt interim ordförande, fr. o. m. 29 oktober 2018

Sanna Frost t.o.m. 29 oktober 2018. 

 

Kassör

Hugo Rickberg

 

Ordinarie ledamöter

Tove Grewin, Ulf Åkermo, Sanna Frost

 

SAMVERKANSRÅD


Kretsen tillhör Röda Korsets samverkansråd Stockholm city.

Sanna Frost representerar styrelsen i samverkansrådet.

 

VALBEREDNING


Kretsens valberedning består av Emmy Martinsson och Heléne Hedberg.

Om du vill komma i kontakt med dem, maila valberedningen@folkrattskretsen.se

 

REVISORER


Peter Holmberg och Jwa Saeed är kretsens revisorer.