Folkrättskretsen

Styrelse

 

Vid kretsens stämma 21 februari 2017 valdes en ny styrelse för Folkrättskretsen. Vid kretsens extra stämma 12 september 2017 valdes ny ordförande.

 

2017 års styrelse består av:

 

Ordförande: Charlotte Sundåker. (Tove Kopperdal entledigades under året pga. nytt förordnande som Ordförande för RKUF).

 

Vice ordförande: Eric Röst

 

Kassör: Hugo Rickberg

 

Styrelseledamöter: Lena Eriksson, Jonathan Österlund och Sanna Frost.

 

 

Vill du kontakta oss? Läs mer här.

 

 

Folkrättskretsens styrelse 2016 bestod av följande personer:

Tove Kopperdal, ordförande

Hugo Rickberg, kassör

Hanna Nilsson, ledamot

Erica Rose, ledamot

Lena Eriksson, ledamot

Eric Röst, suppleant

Marion Söderström, suppleant

Jonathan Österlund, suppleant

Max Jensen, suppleant

Anders Forsberg (entledigades under året)

Nobu Redona (entledigades under året)

 

Folkrättskretsens styrelse 2015 bestod av följande personer:

 

Hugo Rickberg, ordförande

Anders Forsberg, vice ordförande

Tove Kopperdal, sekreterare

Rafael Carbone, kassör

Hanna Nilsson, ledamot

Helen Dowlati, ledamot

Natassia Fry, ledamot

Katarina Bungerfeldt, suppleant

Lena Eriksson, suppleant

Eric Röst, suppleant

 

 

Folkrättskretsens styrelse 2014 bestod av följande personer:

 

Hugo Rickberg, ordförande

Rafael Carbone, kassör (inadjungerad)

Anders Forsberg, sekreterare

Hanna Nilsson, ledamot

Katarina Bungerfeldt, suppleant

Caroline Calliandra, suppleant

 

 

Samverkansråd

Kretsen tillhör Röda Korsets samverkansråd Stockholm city.

 

Valberedning

Kretsens valberedning består av Emmy Martinsson, Heléne Hedberg och Linda Antonsson. Om du vill komma i kontakt med dem, kan du göra det här.

 

Revisorer

Helene Widjedal och Erik Janzon är kretsens revisorer. Om du vill komma i kontakt med dem, kan du göra det här.