Folkrättskretsen


StyrelseVid kretsens stämma 28 februari 2018 valdes en ny styrelse för Folkrättskretsen.


2018 års styrelse består av:


Ordförande: Charlotte Sundåker


Vice ordförande: Sanna Frost


Kassör: Hugo Rickberg


Styrelseledamöter: Paloma Nordling Blanco, Tove Grewin, Ulf ÅkermoVill du kontakta oss? Läs mer här.


Folkrättskretsens styrelse 2017 bestod av följande personer:

Charlotte Sundåker, ordförande

Tove Kopperdal, ordförande (entledigades under året pga. nytt förordnande som Ordförande för RKUF)

Eric Röst, vice ordförande

Hugo Rickberg, kassör

Lena Eriksson, ledamot

Jonathan Österlund, ledamot

Sanna Frost, ledamot


Folkrättskretsens styrelse 2016 bestod av följande personer:

Tove Kopperdal, ordförande

Hugo Rickberg, kassör

Hanna Nilsson, ledamot

Erica Rose, ledamot

Lena Eriksson, ledamot

Eric Röst, suppleant

Marion Söderström, suppleant

Jonathan Österlund, suppleant

Max Jensen, suppleant

Anders Forsberg (entledigades under året)

Nobu Redona (entledigades under året)


Folkrättskretsens styrelse 2015 bestod av följande personer:


Hugo Rickberg, ordförande

Anders Forsberg, vice ordförande

Tove Kopperdal, sekreterare

Rafael Carbone, kassör

Hanna Nilsson, ledamot

Helen Dowlati, ledamot

Natassia Fry, ledamot

Katarina Bungerfeldt, suppleant

Lena Eriksson, suppleant

Eric Röst, suppleantFolkrättskretsens styrelse 2014 bestod av följande personer:


Hugo Rickberg, ordförande

Rafael Carbone, kassör (inadjungerad)

Anders Forsberg, sekreterare

Hanna Nilsson, ledamot

Katarina Bungerfeldt, suppleant

Caroline Calliandra, suppleantSamverkansråd

Kretsen tillhör Röda Korsets samverkansråd Stockholm city.


Valberedning


Kretsens valberedning består av Emmy Martinsson och Heléne Hedberg.

Om du vill komma i kontakt med dem, kan du göra det här.


Revisorer


Helene Widjedal och Erik Janzon är kretsens revisorer. Om du vill komma i kontakt med dem, kan du göra det här.