Folkrättskretsen

STYRELSE

 

Vid kretsens stämma 19 februari 2019 valdes en ny styrelse för Folkrättskretsen.

 

2019 års styrelse består av:

 

Ordförande

Tove Kopperdal

 

Vice ordförande 

Paloma Blanco

 

Kassör

Hugo Rickberg

 

Ordinarie ledamöter

Tove Grewin, Elin Ljungvall och Victoria Sjöblom

 

SAMVERKANSRÅD

Kretsen tillhör Röda Korsets samverkansråd Stockholm city.

Victoria Sjöblom är styrelsens representant i samverkansrådet.

 

VALBEREDNING

Kretsens valberedning består av Isadora Spoerer och Thérese Björnman.

Om du vill komma i kontakt med dem, maila valberedningen@folkrattskretsen.se

 

REVISORER

Peter Holmberg och Jwa Saeed är kretsens revisorer.