Folkrättskretsen


Hur går stämman till?Det är kanske inte helt självklart vad en stämma är, eller hur den går till. Vi tänkte här ge några tips som förhoppningsvis kan göra det lite tydligare.


Vad är en stämma? Kretsstämman är kretsens högsta beslutande organ. Som medlem har du rösträtt och möjlighet att lägga förslag till beslut. Stämman är, enkelt uttryckt, kretsens årsmöte, då medlemmarna har möjlighet att vara med och påverka arbetet inom kretsen. Stämman innehåller bland annat val av styrelse och godkännande av budget.


Vad är en verksamhetberättelse? Verksamhetsberättelsen är kretsens kanske viktigaste dokument och upprättas av styrelsen inför årsmötet. I verksamhetsberättelsen presenterar styrelsen hur det gångna året förflutit, både sett till verksamhet och ekonomi.


Vad innebär 'ansvarsfrihet'? Vid stämman ska medlemmarna alltid ta ställning till om kretsens styrelse kan beviljas ansvarsfrihet. Att bevilja ansvarsfrihet innebär att medlemmarna utifrån den information de har fått, godkänner hur styrelsen arbetat. Det innebär att medlemmarna tycker att styrelsen har arbetat korrekt och är alltså ett uttryck för att det är medlemmarna som har det sista ordet gällande kretsens arbete.


Hur skriver man en motion? En motion är ett förslag om en förändring som en eller flera medlemmar vill att årsmötet ska rösta om. Vill du skriva en motion? Använd gärna vår finfina mall, som ger en del råd kring hur en motion kan formuleras.Här hittar du vår motions-mall!