Folkrättskretsen

Handlingar inför stämma 2017

 

Här kan du läsa och ladda ned de handlingar som kommer att behandlas på kretsens stämma 2017.

 

 

  • Kallelse och förslag på dagordning för stämma 2017

 

 

 

 

 

 

 

  • Verksamhetsberättelse för kretsen 2016