Folkrättskretsen

Bli medlem


Personligt engagemang är själva livsnerven i Röda Korset. Som medlem tar du ställning - och ansvar för vilket samhälle du vill ha. Som medlem i Röda Korset får du även vår medlemstidning Röda Korset Magasin fyra gånger om året. Medlemsavgiften är 250 kr per år.


Bli medlem! Mer information och möjlighet att bli medlem i Röda Korset hittar du här.


Frågor? Har du frågor om ditt medlemskap? ring infoservice på tel: 0771-19 95 00, eller e-posta på info@redcross.se.


Kom med i Folkrättskretsen! Är du medlem i en annan Röda Korset-krets och vill byta till vår krets? Ring då till infoservice enligt ovan och ange att du vill byta, samt ange Folkrättskretsens kretsnummer: 01145.