Folkrättskretsen

KALENDARIUM

 

Här kan du se våra kommande aktiviteter!

 

2018

Luciafika och frivilligledarträff

11 december 18:00

Styrelsen bjuder in frivilligledarna för kretsens verksamheter på fika och avstämning kring året som gått och planering av kommande år.

Samling i Röda Korsets lokaler på Hornsgatan 54. 

 

2019

Rekryteringsträff

5 februari 18:00

Vill du bli frivillig? Då är detta ett tillfälle att lära känna verksamheterna och vad ett uppdrag kan innebära. 

Samling i Röda Korsets lokaler på Hornsgatan 54.