Folkrättskretsen

Folkrättskretsen


Vi är krets inom Svenska Röda Korset med fokus på folkrättsfrågor. De verksamheter som kretsen driver har såväl teoretisk som praktisk anknytning till

folkrätten. Folkrättskretsen arbetar brett med folkrättsliga, sociala och migrationsrelaterade frågor, framförallt genom stöd till utsatta grupper. I kretsen finns verksamheter som arbetar med efterforskning och familjeåterförening, samhällsinformation till nyanlända, besök på förvar och häkte, språkträning samt ett säsongsbaserat tillfälligt härbärge för utsatta EU-medborgare.


Röda Korset är en politiskt och religiöst obunden organisation som utgår ifrån det arbete som våra frivilliga utför. Läs mer om Röda Korsets grundprinciper.


>> Läs mer om Folkrättskretsens verksamhetsområden.


>> Läs mer om Folkrättskretsens organisation och styrelse.


>> Läs mer i vår Verksamhetsberättelse från 2018.


>> Läs mer i vår Verksamhetsplan för 2019.
Historia

Kretsens formella namn är Folkrättskretsen i Stockholm. Tidigare hette kretsen Storkyrko-/Folkrättskretsen. Kretsen är en temakrets vars geografiska ansvarsområde innefattar Gamla Stan och nedre Norrmalm i Stockholm. Kretsen bildades när den nybildade Folkrättskretsen i slutet av 1980-talet slogs ihop med den geografiska kretsen Storkyrkokretsen. Sedan dess har kretsen arbetat brett med internationella och folkrättsliga frågor, bland annat med fokus på utbildningar och information om krigets lagar, mänskliga rättigheter och Geneve-konventionerna.


2012 uppgick dåvarande Häkteskretsen och Internationella kretsen i Storkyrko-/Folkrättskretsen och dessa kretsars medlemmar och verksamhet övertogs av Folkrättskretsen.


Organisationsnummer

Vi har organisationsnummer 802008-6727. Inom Röda Korset har vi kretsnummer 01145.