Folkrättskretsen


VAD KOMMER DU ATT ENGAGERA DIG I 2019?

 

Vi är på jakt efter personer som är redo att kavla upp ärmarna och göra en insats i Röda Korsets Folkrättskrets som styrelseledamot. Uppdraget innebär att du får vara med och påverka de verksamheter och frågor som kretsen arbetar med. Förvars- och häktesbesök, Familjeåterförening och Språkverkstad är några av av de verksamheter som varje vecka engagerar kretsens aktiva medlemmar.

 

 

Intresserad?

Svara på dessa tre frågor senast den 15 januari.

 

1) Vad har du för tidigare erfarenheter av frivilligorganisationer och ideella

uppdrag?

 

2) Beskriv en situation där du har visat handlingskraft och hur du tog initiativ

till detta?

 

3) Hur bidrar du bäst till samarbetet i en grupp?

 

>>>Sök redan idag genom att maila: valberedningen@folkrattskretsen.se

 

 

/Heléne & Emmy, Valberedningen