FolkrättskretsenVälkommen till Folkrättskretsen!


 

Vi är en krets inom Svenska Röda Korset med fokus på folkrättsfrågor.

De verksamheter som kretsen driver har såväl teoretisk som praktisk anknytning till folkrätten,  framförallt genom stöd till utsatta grupper. Läs mer.

Vi är en del av Röda Korset


Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi finns över hela världen och består av miljontals frivilliga som bestämt sig för att hjälpa andra människor. Läs mer om Röda Korset.

Vill du engagera dig?


Läs mer om våra verksamheter för att se vad vi arbetar med - sedan är du välkommen att kontakta oss för att engagera dig i kretsen!

Folkrättskretsen på Facebook